Facebook
ОУ Иван Сергеевич Тургенев
Основно училище в град Разград

Отново красиви и уникални творби в традиционния конкурс "Природата - извор на живот" на ОУ "И. С. Тургенев"

            Конкурсът за творби от природни материали с мото „ Природни забележителности” и  тази година посветихме на Иван Сергеевич Тургенев -  патрон на нашето училище и автор на много произведения за природата. Неговите думи, че „природата не е храм, а работилница и в нея човек е работник” са водещи  за участниците.  Тази година с творби  се представиха  деца от ДГ ”Лудогорче”, ДГ „Славейче”, Подготвителна група от ОУ „И.С.Тургенев” и ученици от НУ гр.Лозница и ОУ ”И.С.Тургенев” град Разград.

       Съгласно регламента за всяка от възрастовите групи получихме почти 50 апликации, макети и пана. Изработени са с природни материали, като  във всички е вложено  много старание и прецизност. Учениците от трета възрастова група /5- 7 клас/ за първи път  участваха с компютърни графики и пана за природните забележителности в България.

      Творбите отразяват интереса, познаването и грижата  на подрастващите към природата.

     В кабинета по природни науки подредихме  изложба с всички участвали в конкурса детски творения, за да могат да се видят от ученици, родители и гости. Най-добре представилите се получиха  материални награди, а всички участвали детски градини и училища – грамоти за участие и добро представяне.

Сред наградените в конкурса тази година са както следва:

I -ва възрастова група за изработване на апликации с природни материали

I – во място – Диляна  Николаева Димитрова– ДГ „Славейче“

II – място – Каан Ибрахим Алиосман и Берк Айхан Мехмед от ДГ „Лудогорече“

III – място – група „Приказка“ от ДГ „Лудогорче“

Специална награда – Стеодора  Ралева Пенева– ДГ „Славейче“

В тази група бяха раздадени и поощрителни награди на деца от двете детски градини.

II -ра възрастова група за изработване на пана и апликации

 

I-място – I „б“ клас на ОУ „И. С. Тургенев“

 

II – място – II „б“ клас на НУ „Васил Левски“ гр. Лозница

III – място – Мария Найденова Георгиева – II „б“ клас на ОУ „И. С. Тургенев“

 

III -та възрастова група за изработване на компютърни графики и постери

I -во място – Пламен Иванов Иванов – V „б“ клас на ОУ „И. С. Тургенев“

II – ро място – Нурал Невенов Нягулов – VI „б“ клас на ОУ „И. С. Тургенев“

III -то място – Едже Октаева Мехмедова - ОУ „И. С. Тургенев“

Отново красиви и уникални творби в традиционния конкурс "Природата - извор на живот" на ОУ "И. С. Тургенев" - Изображение 1Отново красиви и уникални творби в традиционния конкурс "Природата - извор на живот" на ОУ "И. С. Тургенев" - Изображение 2Отново красиви и уникални творби в традиционния конкурс "Природата - извор на живот" на ОУ "И. С. Тургенев" - Изображение 4Отново красиви и уникални творби в традиционния конкурс "Природата - извор на живот" на ОУ "И. С. Тургенев" - Изображение 5