Facebook
ОУ Иван Сергеевич Тургенев
Основно училище в град Разград

Престижни отличия за ОУ "Ив. С. Тургенев" в края на учебната година

Разградското Основно училище „Ив. С. Тургенев“ бе отличено със „Знак за eTwinning училище“ 2020-2022 и „Глобално училище 2020“. Първото отличие се присъжда на приобщаващи и иновативни учебни заведения от цял свят, представляващи модел за другите училища и местната общност като признати лидери в сферата на дигиталната практика и креативните подходи към педагoгиката, както и насърчаването на непрекъснатото професионално развитие на персонала. От 2013 година училището работи активно по etwinning проекти с ученици, а учители ->Тук 

Престижни отличия за ОУ "Ив. С. Тургенев" в края на учебната година - Изображение 1