Facebook
ОУ Иван Сергеевич Тургенев
Основно училище в град Разград

За родителите

Ваканции през 2015/2016 учебна година

 

Олимпиади през 2015/2016 учебна година

 

Национални състезания и конкурси 2013/2014 учебна година

 

Национален календар на извънучилищните дейности на мон за 2013/2014 учебна година

 

Национален спортен календар на мон за 2013/2014 учебна година

 

ПРАВИЛА за организиране и провеждане на Ученическите игри за ученици с увреден слух, нарушено зрение, физически увреждания и увреждания на централната нервна система през учебната 2013/2014 година

 

График на родителските срещи за 2013/2014 учебна година

 

График на часовете за консултации на учителите по учебни предмети за 2015/2016 учебна година

 

График за консултации и срещи с класните ръководители 2013/2014 г.