ОУ Иван Сергеевич Тургенев
Основно училище в град Разград
Основно меню

Малки картографи – служим си с картата на България

Може би малцина знаят, че през 2023 година се навършват 180 години от издаването на първата българска географска карта. Радвам се, че моите ученици вече имат знания за тази годишнина! По човекът и обществото приключиха раздела с географския материал и тези два фактора ми дадоха повод днес да проведа интердисциплинарен STEAM урок на тема "Малки картографи - служим си с картата на България".

Започнах урока с ребус. Решавайки го, учениците получиха думата картограф, дадоха предположения каква е дейността на картографа, намериха значението на думата в интернет. С решаването на различни математически задачи научиха, че през 2023 г. отбелязваме 180 години от издаването на първата географска карта на България, научиха коя година и кой я издава, от колко части е била, а с цифрословица откриха града, където е била издадена картата. Работейки по модел 1:1, учениците бързо проучиха в коя държава се намира Страсбург. С "Игра на карти" третокласниците си припомниха условните знаци. След това с интерес и огромно удоволствие откриха грешките, които Иван е допуснал в текст, създаден от него, за повърхнината на България. Разделих класа на екипи, използвайки новите знания по математика, и всеки екип имаше задача да сглоби пъзел, за да получи картата на нашата страна, да напише държавите, с които граничи България, да напише и оцвети земните форми. Накрая обобщихме с викторина знанията, които малките картографи приложиха на практика. Спечели екипът на Фуат, който беше най-бърз и даде най-много верни отговори. Накрая за награда учениците получиха занимателна задача – откриха, скритите в два кръга, имена на най-високия връх в България и на Балканския полуостров и втория по височина връх в България.

Урокът завърши с рецитал на стихотворението "Обич" от Дора Габе, снимка за спомен и подреждане на табло в коридора на училището. Иииии... разбира се с удовлетвореност от страна на учениците и на учителя, и с пожелание за следващ STEAM урок.

Благодарим на г-жа П. Христова, че уважи нашата покана и ни гостува. За нас е удоволствие да имаме гости в учебните часове!

С. Маринова, кл.р-тел на 3. А клас

Прикачени документи

Малки картографи