ОУ Иван Сергеевич Тургенев
Основно училище в град Разград
Основно меню

Ден на толерантността в ОУ "Иван С. Тургенев"

„Различни сме, но заедно по-силни”! Под това мото премина Международния ден на толерантността в ОУ „И. С. Тургенев”.

Учениците се включиха активно в изработването на постери, плакати и други материали. Те вложиха огромно желание и творчески хъс в работата си. Част от ученическите творби бяха поставени в класните стаи, а останалата част на видни места в училището.

С презентация на учениците от прогимназиален етап им бе обяснено, че толерантността е важен феномен в съвременния живот. След това с тях бе проведена беседа по тема.

В един от класовете всеки ученик постави уникалния си отпечатък от ръката си върху плакат, за да заяви своята индивидуалност, но и желанието си да принадлежи към всички, които могат да приемат различието.

На учениците от петите и шестите класове бяха раздадени стенни плакати и книгоразделители-линийки, на които са изписани Правилата за безконфликтно общуване. Тези ресурси са разработени и предоставени от Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните – гр. Разград.

От всеки клас бе излъчен най-толерантен ученик. Класните ръководители им връчиха грамоти, които бяха изложени на табло във фоайето на училището.

С тази награда бяха удостоени:

 1. Даниел Томов - ПГ
 2. Ачелия Мехмед – I „б” клас
 3. Миран Халми – II „а” клас
 4. Мартин Михайлов – II „б” клас
 5. Меркай Камбер – III „а” клас
 6. Сияна Маринова – III „а” клас
 7. Кристиян Боянов – III „б” клас
 8. Илайда Адем – IV „а” клас
 9. Вяра Тодорова – IV „а” клас
 10. Еля Кямил – IV „б” клас
 11. Мелис Мехмед – V „а” клас
 12. Петър Райчев – V „б” клас
 13. Еля Хасан – VI „а” клас
 14. Ванеса Петрова – VI „б” клас
 15. Даниел Стоянов – VII „а” клас
 16. Радостина Гергиева – VII „б” клас

В края на дейностите по отбелязване на Деня на толерантността, учители и ученици споделиха, че денят е минал много интересно и ползотворно и чакат с нетърпение други предстоящи празници.