ОУ Иван Сергеевич Тургенев
Основно училище в град Разград
Основно меню

Дизайн лидери от ОУ "Ив. С. Тургенев" споделят опит

Дизайн лидери от ОУ“И.С.Тургенев“ Разград споделят опит

Чрез авторски национален проект в най- вълнуващата учебна общност в Европа учители- лидери ще споделят реализирани идеи, ресурси и моменти от класната стая. При хиляди отъпкани пътища на знанието, ръководителят на проекта Емилия Спасова и дизайн лидерският екип-Мартина Йорданова и Маринела Георгиева ще чертаят нов, изцяло свой път, водени от стремеж към новаторство, но и познавайки значението на приемствеността. Емоционалната интелигентност в работата с ученици, градивното обучение, менторството и съвременните педагогически техники променят училищната институция.