ОУ Иван Сергеевич Тургенев
Основно училище в град Разград
Основно меню

И учениците от 4. А клас се включиха в инициативата на фондация "Четене", фондация "Детски книги" и сдружение "Книги и четене"

На 17 ноември фондация "Четене", фондация "Детски книги" и сдружение "Книги и четене" инициираха "Ден на четенето" в България. Инициативата се проведе в цялата страна. Тя цели да постави на фокус четенето като основен процес в основата на грамотността, възможност за трупането на знания и усвояването на умения на индивидите – както деца, така и възрастни.

Учениците от 4. А клас също се включиха в тази инициатива. Надсловът в нашия клас беше „Какви тайни крие ябълката”.

За да се подготвят за Деня на четенето, те имаха задача да намерят, прочетат и донесат приказки и легенди, в които присъства символът ЯБЪЛКА.  Затова с изработените в часа по технологии и предприемачество от тях фигури – цветя, пеперуди и... ябълки, украсихме дъската за Деня на четенето. Радостното е, че много четвъртокласници се бяха подготвили. Берай и Мишел четоха приказката "Тримата братя и златната ябълка", Моника - "Келчо и царската дъщеря", Верда, Никол, Мишел, Цветан и Алекси четоха във верижка приказката "Златното птиче", Никол - арменската приказка "Златната ябълка", която веднаха сравнихме с българската народна приказка "Умният бедняк", Нуртен прочете приказката на Г. Струмски "Златна ябълка", Илайда пък прочете легендата за сътворението на света, въпреки, че в часа по ИКЧ беше чела тази легенда на своите съученици. Фуат пък припомни на своите съученици как Нютон е открил закона за гравитацията.

А в Деня на християнското семейство ще проведем среща с г-жа Д. Ганчева в Етнографския музей, за да разберем какви тайни крие ябълката.

                                                     Кл. р-тел: С. Маринова