ОУ Иван Сергеевич Тургенев
Основно училище в град Разград
Основно меню

Междукласово състезание в ОУ "И.С.Тургенев"

Всички възприемат математиката, като един от най-трудните предмети в училище.
За насърчаване на математическото развитие на учениците, тяхното логическо възприятие, памет, внимание и воля, днес в двора на ОУ "И. С. Тургенев" се проведе междукласово състезание. В него взеха участие учениците от 6.А, 7.А и 7.Б клас. Всички те приеха предизвикателството да премерят сили в надпревара с междупредметна връзка - математика, география и български език. Под формата на игра, учениците решаваха уравнения, неравенства, намираха координати на точки в правоъгълна координатна система, редиха пъзели с географска насоченост, попълваха липсващи думи от текст, правиха синтактичен анализ, работиха в екип.
След оспорвана надпревара отборите получиха грамоти и сладки награди. Всички бяха щастливи от преживелищното учене, а като за финал си пожелахме весела ваканция!