ОУ Иван Сергеевич Тургенев
Основно училище в град Разград
Основно меню

Първокласниците в "Тургенев" влизат в кибер света

И през тази учебна година Основно училище „Ив. С. Тургенев” залага на иновативни подходи в обучението, с което децата да бъдат по-мотивирани и въвлечени в часовете.

В школото, за втори път включено в списъка на иновативните училища, се въвеждат два нови учебни предмета, които ще изучават малчуганите от първи и втори клас – „Кибер свят” и „Дизайн лидерство”. Последното обхваща гражданско образование и възпитание и има за цел да адаптира учениците в социалната среда, развива личностното им самоопределение и тяхната културна идентичност. Чрез предмета „Кибер свят” учениците ще придобият съвременни умения чрез дигитални технологии.

За пръв път в разградското школо се въвеждат и съвременните методи на обучение – моделът едно към едно и STEM. При модела 1:1 всеки ученик ще има свое електронно устройство, което ще развие дигиталната компетентност на учениците и ще „стъпи” на технологиите като средство за учене и ->Тук