ОУ Иван Сергеевич Тургенев
Основно училище в град Разград
Основно меню

ОУ "И.С.ТУРГЕНЕВ" ОТБЕЛЯЗА СВОЯ ПРАЗНИК

„Иновациите в преподаването и ученето са от решаващо значение за образователната ни институция. Прилаганите от нас новаторски подходи целят не само да осигурят на бъдещите млади хора подходящи умения за бързо променящите се условия на труда, но и да ги подготвят с креативност и умения за справяне с нарастващата сложност на обществените предизвикателства - четивна, математическа и научна грамотност, емоционална интелигентност, умения за личностно развитие, комуникационни умения, работа в екип, гражданска активност, критическо мислене, финансова и дигитална грамотност. Тези умения на 21-ви век развиваме в нашите часове. Как се случва това ли? Ще се убедите още, щом пристъпите прага на нашето училище.“  С тези думи директорът на ОУ „И. С. Тургенев“ г-жа Милена Орешкова приветства учители, ученици и гости на тържеството по повод патронния празник на училището.

Разнообразни бяха акцентите от празничния ден на школото. Тържество, демонстрации пред гости в клуба по роботика, уроци на отворени врати, връчване на награди на участниците в традиционния регионален конкурс „Природата – извор на живот“ и шахматен турнир бяха дейностите, посветени на 36 годишнината на образователната институция.

Гости на патронния празник бяха началникът на РУО г-н Ангел Петков, експертите г-жа Живка Димитрова и г-жа Галина Пенева, експертите от отдел „Образование“ в община Разград г-жа Теодора Ненкова и г-жа Айлин Маджарова, г-жа Ценка Таракчиева – член на Обществения съвет, г-н П.Георгиев–директор на ПГПЧЕ „Екзарх Йосиф“, бивши преподаватели, учители и деца от ДГ „Славейче“ и ДГ „Лудогорче“ гр. Разград.

В кабинета по Роботика те наблюдаваха няколко демонстрации на роботи под ръководството на г-жа Силвия Хараланова, като най-голям интерес предизвика робот "Меганевра"- прототип на водно конче от ерата на карбона. Гостуваха и на учениците от 4. „а“ клас, които работят по модел 1:1. А за децата от детските градини  класният ръководител г-жа С. Маринова бе подготвила състезание "Това го знам" с Mouze Mischief. Четвъртокласниците подариха на децата книжка "Лудогорска есен" със стихове за есента, съчинени по зададени от учителя рими.

В класната стая на 4. „б“ пък възникна бурна дискусия за разнообразните местообитания и какво означава „дом“ за различните живи същества, с какви предизвикателства се срещат те, ако искат да останат по родните си места днес.  И още много интересни теми на уроците във всички класни стаи бяха посветени на патронния празник.

Тази година темата на конкурса „Природата – извор на живот“ бе „Природни бедствия“. Жури в състав: г-жа Светла Чавеева, г-жа Росица Мотева, г-жа Дарина Димова и г-жа Валентина Начева разгледаха творбите, изработени от природни материали и отличиха следните участници:

Първа възрастова група

Група „Пеперудки“  от ДГ “ Славейче“  гр.Разград - I награда

Магдалена Танева  от ДГ “Лудогорче“  гр.Разград  -  II награда

София Калинска от ДГ “Веселие“  гр.Лозница –  III награда

Али Алиеф от ДГ „Пролет“ с. Езерче  – поощрителна награда

Езги Ефрахим  от ДГ „Лудогорче“ гр.Разград – поощрителна награда

Група „Звездичка“  от ДГ „Райна Книгиня“ гр.Разград –  поощрителна награда

Айаз Илиязов от ДГ “Васил Левски“ –гр.Разград – поощрителна награда

Алейна Насуф от ДГ „Слънчо“ гр.Завет  –  поощрителна награда

Николай Станчев от ДГ “Митко Палаузов“  –  специална награда

 

Втора възрастова група

4. „б“ клас от ОУ „ И.С.Тургенев“ гр.Разград - I награда

Мейра Хаджиахмедова от ОУ „Паисий Хилендарски“ с.Езерче  - II награда

1“а“клас от ОУ „ И.С.Тургенев  гр.Разград - III награда

Елеонора Марчева от ОУ “Н.Икономов „ гр.Разград – поощрителна награда

2.“б“ клас от ОУ „ И.С.Тургенев“ гр.Разград – поощрителна награда

Сборна група 1-4клас от ОУ „Св. Паисий Хилендарски“  с.Хърсово  – поощрителна награда

Кузей Билги от  СОУ „Св.Св. Кирил и Методий „ гр. Завет – специална награда

 

Трета възрастова група

Йоана и Сиана  от ОУ „Никола Икономов „ гр.Разград - I награда

Ивайла Стоянова от ОУ „ В.Левски“ гр. Разград – поощрителна награда

Ефсун Юкселова, Нихал Абтула, Хелин Али, Ъшъл Юкселова от ЦПЛР „ Школа по изобразително изкуство“ – гр. Разград

Последното събитие от деня бе   провеждането на  междуучилищния турнир по шахмат за момчета и момичета  във  възрастови групи  2-4 клас и 5-7 клас. В организирането на турнира участваха гросмайстор Ивайло Енчев, който е треньор и учител на учениците от ОУ И.С.Тургенев и майстора на спорта Росен Русев, който е треньор в УСШ. Руси Бухтев.

На черно белите полета премериха сили учениците от ОУ.Иван Сергеевич Тургенев , ППМГ Акад.Никола Обрешков, ОУ. Никола Икономов и ОУ Васил Левски. Първо място в своята категория завоюваха:

Меркай Камбер, Вяра Тодорова и Кайра Мустафова. На второ място се класираха Христиан Стоянов , Гизем Шахин и Даниел Стоянов, който загуби много оспорван финал срещу възпитаника на ППМГ Мартин Барлев.

Днес училището е по-живо и развиващо се от всякога. Многобройни са проектите и програмите , по които се работи.

Въведени са нови учебни предмети „Кибер свят“ и „Дизайн лидерство“- тази година завършва първият випуск от начален етап,  преминал пълния  цикъл на обучение с придобити и лидерски,  и  умения на 21-век чрез дигитални технологии.

Въведен е иновативен модел на обучение 1:1, при който всеки ученик чрез свое електронно устройство развива дигиталната си компетентност и използва технологиите като средство за добиване на знания, умения и увереност. Класни стаи, оборудвани с интерактивни дъски с интегриран образователен софтуер MozaBook, а ученическите лаптопи с  MozaWeb. Така обогатяваме учебният инструментариум с нагледни аудио-визуални продукти, които ни помагат за повишаване интереса на учениците и мотивацията им за учене.

Провеждаме образователни проекти с увлекателни теми от реалния живот чрез програмата за проектно - базирано обучение „Дизайн шампиони“. Създадена с дизайн мислене,  чрез която развиваме ключови умения и нагласи на 21. век.

В училището функционира STEM център по природни науки, в който е осигурена подходяща среда както за планирани обучителни дейности, така и за дискусии.

В часовете за ЗИ се прилага активен и ангажиращ подход към ученето чрез проекто-базирано обучение с фокус STEM образование. Учениците реализират междудисциплинарни проекти, които обединяват знания и умения от науката, технологиите, инженерството и математиката. Подходът спомага за разбирането на взаимосвързаността между различните дисциплини и развива способността на учениците да прилагат своите знания в реални ситуации.

В допълнителният час по ФВС учениците ни овладяват шахматни умения с гросмайстор Ивайло Енчев в специализирана шахматна зала и се обучават да плуват в закрития басейн на училището.

LEGO - отбор по роботика

STEM/STEAM – Лего роботиката е ефективен и забавен начин за учениците да усвоят и приложат знания в областта на физиката, математиката, информатиката, информационните технологии, дори и английския език. Необходими са само ентусиазъм и въображение. Развиват се ценни умения като логическо и пространствено мислене. Лего роботиката е иновативен начин за учене чрез игра и практика. Тя е иновативно и забавно въведение на учениците в програмирането.

Отбор RoboT-SUN към ОУ „И. С. Тургенев“ е създаден през 2021г. по програма  „Роботика за България“. Отборът има две участия в състезанията по роботика на национално ниво в гр. София. През учебната 2022/2023г. той участва и в провелото се за пръв път в България в гр. Пловдив състезание „FIRST LEGO League”.

Училищният ни екип успешно завърши двугодишна програма за професионално развитие „Училища за пример“ на „Заедно в час“. Надгради знанията и уменията си, свързани с ефективно управление,  насърчаване на сътрудничество и управление на промяната с фокус напредъка на учениците.

Не спираме дотук!  В ход на изпълнение са:

НП „Заедно в изкуствата и в спорта“ – дейности за развиване таланта на учениците в областта на  музикалните, приложните изкуства и спорта.

„Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ - реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Проект „Еразъм+“ - възможност за мобилност и сътрудничество в училищното образование.

Проект „Успех за теб“ по програма „Образование“ – 2021-2027,  съфинансирана от ЕС - комплекс от дейности да помогнат учениците да подобрят образователните си резултати.