ОУ Иван Сергеевич Тургенев
Основно училище в град Разград
Основно меню

STEAM урок по Коледа на тема "Фолкорна музика и обредност. Коледни и новогодишни празници" в 6 "А" клас

На 20.12.2022г. в компютърния кабинет на ОУ „Иван С. Тургенев“, г-жа Силвия Хараланова проведе STEAM урок по учебните предмети музика, компютърно моделиране и информационни технологии на тема: “Фолклорна музика и обредност. Коледни и новогодишни празници“ с 6 „А“ клас. В  рамките на два учебни часа  учениците, разделни на екипи направиха проучване за празниците и обобщиха информация за фолклорната музика и обредност, като  изработиха мултимедиен проект на тема „Коледни и новогодишни празници“. В проекта учениците включиха информация и песни за предстоящите празници: Бъдни вечер, Коледа и Нова година – Сурваки и Васильовден и съпътстващите ги обреди. Един от екипите, който направи проучване за обичая Сурваки изработи сурвакници. Учениците от 6 „А“ клас представиха своя проект и наричания при сурвакане на учениците от 2 „А“ клас и  г- жа Полина Куманова. Провокирани с въпроси от г-жа Хараланова за  обичая Коледуване, второкласниците показаха завидни знания и умения. В края на часа двата класа изпяха любими коледни песни - „Коледа“ и „ Бяла Коледа“.                                                                                           

Шестокласниците  показаха практически умения, креативност,  умения за работа в екип и стремеж за развитие и усъвършенстване.

 

С.Х.