ОУ Иван Сергеевич Тургенев
Основно училище в град Разград
Основно меню

Ученици и учители от ОУ "Иван Сергеевич Тургенев" участваха в екологичен форум на тема "Да помогнем на Земята сега, за да ѝ се радват бъдещите поколения"

По случай Международния ден на Земята, ученици и учители от ОУ "Иван Сергеевич Тургенев" участваха в екологичния форум на тема "Да помогнем на Земята сега, за да ѝ се радват бъдещите поколения", организиран от Регионално управление на образованието – Разград и ЦПЛР – Център за ученическо техническо и научно творчество – град Разград.  Във форума участваха група ученици от 5 и 6 клас, работили по Проект “Право в целта” , направление “Климатични промени” с ръководител Дарина Димова. А в часовете по информационни технологии по темата работиха учениците Светослав Неделчев, Виктория Неделчева от 6 "а" клас и Пламен Иванов от 6 "б" клас с ръководител Силвия Хараланова.
Участниците изготвиха презентации по темата на екологичния форум.

Регламет за участие.

Цели и задачи на форума:
• Да фокусира вниманието на учениците върху уникалността на природата на планетата Земя, даряваща живот, и влиянието на хората върху нея.
• Да съдейства за развитие на сътрудничество между детските колективи в областта на екологията чрез обмяна на опит и провеждане на разнообразна творческа и природозащитна дейност.
• Да съдейства за възпитаване на децата в грижливо отношение към природата и опазване на природното разнообразие и екологичното равновесие.
• Да формира екологична култура и активна жизнена позиция по отношение на глобалните проблеми, стоящи пред човечеството.
• Да запознае учениците и популяризира природното богатство и разнообразие на българската природа и природни забележителности.
 

Всички участници и ръководители   получiha грамоти и предметни награди.