ОУ Иван Сергеевич Тургенев
Основно училище в град Разград
Основно меню

Материално-техническа база

       ОУ „ Иван Сергеевич Тургенев” – град Разград е училище с повече от тридесетгодишна история. Създадено и построено през 1987 година. Намира се в южната градска част в ж.к. „Орел”. Разполага с:

  • Учебен корпус-3 етажа, 2254  кв.м.;
  • учебен корпус- ІV етаж, 712.8 кв.м.;
  • ПРУ-495 кв.м.;
  • стол-720 кв.м. ;
  • физкултурен салон-469.5 кв.м.;
  • покрит плувен  басейн-469.5 кв.м.

       Има 20 класни стаи, помещения за осъществяване на административна дейност. Спортната площадка е с  игрища за волейбол и две за баскетбол. Има покрит плувен басейн, който е единствен в града и областта. Училищната библиотека разполага с богата литература. Към нея има методичен кабинет и читалня. В тези помещения се организират училищни четения. От 2008 год. към училището има учредено Училищно настоятелство. Техническата база  отговаря  напълно на съвременните изисквания за организация на ОВП. Има оборудвани три  компютърни кабинета, кабинет по биология. Използват се както за учебния процес, така също и за подготовка на преподаватели и ученици, също така и за организиране на извънкласни и извънучилищни форми. Учениците имат свободен достъп до използването на тази база.