ОУ Иван Сергеевич Тургенев

Основно училище в град Разград

file:///C:/Users/Lenovo/Downloads/Turgenev.mp4 

ОУ „ Иван Сергеевич Тургенев” – град Разград е училище с повече от тридесет годишна история. Създадено и построено през 1987 година.

Намира се в южната градска част в ж.к. „Орел”.

Разполага с:

  • учебен корпус-3 етажа, 2254 кв.м.;
  • учебен корпус- ІV етаж, 712.8 кв.м.;
  • физкултурен салон-469.5 кв.м.;
  • закрит плувен басейн-469.5 кв.м.

Материално-техническата база отговаря напълно на съвременните изисквания за организация на учебно-възпитателния процес. Има оборудвани три компютърни кабинета, кабинет по биология.

Актуални новини