ОУ Иван Сергеевич Тургенев
Основно училище в град Разград

Колектив

РЪКОВОДСТВО


ДИРЕКТОР

20210306_185842

 

Милена Орешкова – ДИРЕКТОР - ПОРТФОЛИО

 

Лиляна Петрова - ЗДУД - ПОРТФОЛИО

 

Валентина Начева - ЗДАСД

 

 

СЕКРЕТАР

 

Манушка Станева - ЗАВ.АС

 

УЧИТЕЛИ – НАЧАЛЕН ЕТАП

 

Сийка Маринова - учител - ПОРТФОЛИО

Емилия Спасова - учител - ПОРТФОЛИО

Пламена Христова - учител - ПОРТФОЛИО

Минка Петрова - учител - ПОРТФОЛИО

Янислава Янкова - учител - ПОРТФОЛИО

Фахри Ферзуев - учител - ПОРТФОЛИО

Гюлсевер Мустафа - учител - ПОРТФОЛИО

Полина Куманова - учител - ПОРТФОЛИО

Калина Начева – учител - ПОРТФОЛИО

Мартина Йорданова - учител - ПОРТФОЛИО

Ирена Красимирова – учител по Английски език

 

УЧИТЕЛИ – ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

 

Надежда Милянкова – учител по Български език и литература

Людмила Денева  - учител по Български език и литература

Атанас Богословов - учител по Математика и Информационни технологии - ПОРТФОЛИО

Валентина Начева – учител по Математика - ПОРТФОЛИО

Нейзен Реджеб - учител по Математика

Айтен Кязимова - учител по Английски език - ПОРТФОЛИО

Силвия Хараланова - учител по Музика и Информационни технологии - ПОРТФОЛИО

Лиляна Петрова – учител по География, Човекът и природата

Дарина Димова – учител по Биология, Човекът и природата, Химия

Цвета Тодорова – учител по География, История

Миглена Цвяткова - Физика и Технологии и предприемачество - ПОРТФОЛИО

Гюлер Хасан - учител по Изобразително изкуство 

Бойко Асенов - учител по Физическо възпитание и спорт - ПОРТФОЛИО

 

УЧИТЕЛ - ДЦО

 

Кремена Василева

Пламена Димитрова

Маринела Георгиева

Айлин Юсуф

Ралица Спиридонова

Огняна Станева - ПОРТФОЛИО

Джанан Исуфова - ПОРТФОЛИО

Пламен Минчев - ПОРТФОЛИО

Фатме Мехмедова

Сияна Петрова

Анита Димитрова - ПОРТФОЛИО

Медине Реснелиева

 

УЧИТЕЛИ ПРЕДУЧИЛИЩНА ГРУПА

Нигяр Мустафова - ПОРТФОЛИО

Ирина Стоянова - ПОРТФОЛИО

 

РЕСУРСНИ УЧИТЕЛИ

 

Полина Кьосева - Психолог - ПОРТФОЛИО

Ваня Цанкова - Ресурсен учител - ПОРТФОЛИО

Владислва Казакова - Ресурсен учител - ПОРТФОЛИО

Росица Ботева - Логопед