ОУ Иван Сергеевич Тургенев
Основно училище в град Разград
Основно меню

Колектив

РЪКОВОДСТВО


ДИРЕКТОР

20210306_185842

 

Милена Орешкова – ДИРЕКТОР - ПОРТФОЛИО

 

Лиляна Петрова - ЗДУД - ПОРТФОЛИО

Валентина Начева - ЗДАСД - ПОРТФОЛИО

  

СЕКРЕТАР

Манушка Станева - ЗАС

 

УЧИТЕЛИ – НАЧАЛЕН ЕТАП

Сийка Маринова - учител - ПОРТФОЛИО

Минка Петрова - учител - ПОРТФОЛИО

Фахри Ферзуев - учител - ПОРТФОЛИО

Калина Начева – учител - ПОРТФОЛИО

Ирена Красимирова – учител по Английски език - ПОРТФОЛИО

Емилия Спасова - учител - ПОРТФОЛИО

Айлин Юсуф - учител - ПОРТФОЛИО

Полина Куманова - учител - ПОРТФОЛИО

Янислава Янкова - учител - ПОРТФОЛИО

Мартина Йорданова - учител - ПОРТФОЛИО

Огняна Станева - учител - ПОРТФОЛИО

Ивайло Енчев - учител по Физическо възпитание и спорт

 

УЧИТЕЛИ – ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

Гюлсевер Мустафа - учител по Български език и литература - ПОРТФОЛИО

Невяна Пеева - учител по Български език и литература

Ивана Улева- учител по Английски език 

Валентина Начева – учител по Математика - ПОРТФОЛИО

Мая Бобчева -  учител по Математика 

Силвия Хараланова - учител по Компютърно моделиране и информационни технологии и Музика - ПОРТФОЛИО

Лиляна Петрова – учител по География и икономика, Човекът и природата

Христо Колев – учител по География и икономика, История и цивилизации

Пламена Христова – учител по Биология и здравно образование, Човекът и природата

Миглена Цвяткова - Физика и астрономия, Химия и опазване на околната среда и Технологии и предприемачество - ПОРТФОЛИО

Бойко Асенов - учител по Физическо възпитание и спорт - ПОРТФОЛИО

 

УЧИТЕЛИ - ЦДО

Ивелина Божкова

Мария Минкова

Медине Реснелиева-Басри

Милена  Стоянова

Надежда Пенева

Пламен Минчев - ПОРТФОЛИО

Сезен Мехмед 

Таня Кьорова

Фатме Мехмедова

Цветомира Иванова

  

УЧИТЕЛИ ПРЕДУЧИЛИЩНА ГРУПА

Нигяр Мустафова - ПОРТФОЛИО

Ирина Стоянова - ПОРТФОЛИО

 

РЕСУРСНИ УЧИТЕЛИ

Ваня Цанкова - Ресурсен учител - ПОРТФОЛИО

Владислва Казакова - Ресурсен учител - ПОРТФОЛИО

Полина Кьосева - Психолог - ПОРТФОЛИО

Росица Ботева - Логопед - ПОРТФОЛИО