ОУ Иван Сергеевич Тургенев
Основно училище в град Разград
Основно меню

Колектив

РЪКОВОДСТВО


ДИРЕКТОР

20210306_185842

 

Милена Орешкова – ДИРЕКТОР - ПОРТФОЛИО

 

Лиляна Петрова - ЗДУД - ПОРТФОЛИО

Валентина Начева - ЗДАСД - ПОРТФОЛИО

  

СЕКРЕТАР

Манушка Станева - ЗАС

 

УЧИТЕЛИ – НАЧАЛЕН ЕТАП

Айлин Юсуф - учител - ПОРТФОЛИО

Бойко Асенов - учител по Физическо възпитание и спорт - ПОРТФОЛИО

Гюлсевер Мустафа - учител - ПОРТФОЛИО

Емилия Спасова - учител - ПОРТФОЛИО

Ирена Красимирова – учител по Английски език - ПОРТФОЛИО

Калина Начева – учител - ПОРТФОЛИО

Мартина Йорданова - учител - ПОРТФОЛИО

Минка Петрова - учител - ПОРТФОЛИО

Полина Куманова - учител - ПОРТФОЛИО

Сийка Маринова - учител - ПОРТФОЛИО

Фахри Ферзуев - учител - ПОРТФОЛИО

Янислава Янкова - учител - ПОРТФОЛИО

 

 

УЧИТЕЛИ – ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

Валентина Начева – учител по Математика - ПОРТФОЛИО

Венцеслав Кочанов – учител по Математика и Информационни технологии

Ивайло Енчев - учител по Физическо възпитание и спорт

Ивана Улева- учител по Английски език 

Лиляна Петрова – учител по География, Човекът и природата

Мая Бобчева- учител по Математика 

Миглена Цвяткова - Физика и Технологии и предприемачество - ПОРТФОЛИО

Невяна Пеева - учител по Български език и литература

Пламена Христова – учител по Биология, Човекът и природата, Химия

Силвия Хараланова - учител по Музика и Информационни технологии - ПОРТФОЛИО

Христо Колев – учител по География, История

 

 

УЧИТЕЛ - ЦДО

Ивелина Божкова

Мария Минкова

Медине Реснелиева-Басри

Милена  Стоянова

Огняна Станева - ПОРТФОЛИО

Пламен Минчев - ПОРТФОЛИО

Сезен Мехмед 

Сияна Петрова

Фатме Мехмедова

 

 

УЧИТЕЛИ ПРЕДУЧИЛИЩНА ГРУПА

Нигяр Мустафова - ПОРТФОЛИО

Ирина Стоянова - ПОРТФОЛИО

 

РЕСУРСНИ УЧИТЕЛИ

Ваня Цанкова - Ресурсен учител - ПОРТФОЛИО

Владислва Казакова - Ресурсен учител - ПОРТФОЛИО

Полина Кьосева - Психолог - ПОРТФОЛИО

Росица Ботева - Логопед - ПОРТФОЛИО