ОУ Иван Сергеевич Тургенев
Основно училище в град Разград
Основно меню

Колектив

РЪКОВОДСТВО


ДИРЕКТОР

20210306_185842

 

Милена Орешкова – ДИРЕКТОР - ПОРТФОЛИО

 

Лиляна Петрова - ЗДУД - ПОРТФОЛИО

Валентина Начева - ЗДАСД - ПОРТФОЛИО

 

 

СЕКРЕТАР

Манушка Станева - ЗАС

 

УЧИТЕЛИ – НАЧАЛЕН ЕТАП

Полина Куманова - учител - ПОРТФОЛИО

Мартина Йорданова - учител - ПОРТФОЛИО

Сийка Маринова - учител - ПОРТФОЛИО

Емилия Спасова - учител - ПОРТФОЛИО

Айлин Юсуф - учител - ПОРТФОЛИО

Минка Петрова - учител - ПОРТФОЛИО

Янислава Янкова - учител - ПОРТФОЛИО

Калина Начева – учител - ПОРТФОЛИО

Фахри Ферзуев - учител - ПОРТФОЛИО

Гюлсевер Мустафа - учител - ПОРТФОЛИО

Ирена Красимирова – учител по Английски език - ПОРТФОЛИО

Бойко Асенов - учител по Физическо възпитание и спорт - ПОРТФОЛИО

 

УЧИТЕЛИ – ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

Олга Георгиева – учител по Български език и литература

Людмила Денева  - учител по Български език и литература

Мая Бобчева- учител по Математика 

Валентина Начева – учител по Математика - ПОРТФОЛИО

 Ивана Улева- учител по Английски език 

Силвия Хараланова - учител по Музика и Информационни технологии - ПОРТФОЛИО

Лиляна Петрова – учител по География, Човекът и природата

Пламена Христова – учител по Биология, Човекът и природата, Химия

Христо Колев – учител по География, История

Миглена Цвяткова - Физика и Технологии и предприемачество - ПОРТФОЛИО

Неделчо Неделчев - учител по Изобразително изкуство 

Ивайло Енчев - учител по Физическо възпитание и спорт

 

УЧИТЕЛ - ДЦО

Пламен Минчев - ПОРТФОЛИО

Маринела Георгиева

Огняна Станева - ПОРТФОЛИО

Джанан Исуфова - ПОРТФОЛИО

Фатме Мехмедова

Сияна Петрова

Гергана Цанева

Медине Реснелиева

Сезен Мехмед 

Мария Минкова

 

УЧИТЕЛИ ПРЕДУЧИЛИЩНА ГРУПА

Нигяр Мустафова - ПОРТФОЛИО

Ирина Стоянова - ПОРТФОЛИО

 

РЕСУРСНИ УЧИТЕЛИ

Полина Кьосева - Психолог - ПОРТФОЛИО

Ваня Цанкова - Ресурсен учител - ПОРТФОЛИО

Владислва Казакова - Ресурсен учител - ПОРТФОЛИО

Росица Ботева - Логопед - ПОРТФОЛИО