ОУ Иван Сергеевич Тургенев
Основно училище в град Разград
Основно меню

Прием на деца и ученици в подготвителна група, първи клас и пети клас на ОУ"Иван С. Тургенев" гр. Разград

Условия за прием на деца и ученици в училището

  • В първи клас в ОУ „Иван Сергеевич Тургенев” гр. Разград постъпват деца на седем години, навършени в съответната календарна година. Деца навършили шест години, могат да постъпят в първи клас по преценка на родителите или настойниците им, ако физическото и умственото им развитие позволява това и имат завършена подготвителна група и издадено Удостоверение за завършен подготвителен клас.
  • Децата и учениците постъпващи в училище се приемат с писмено заявление от родителите или настойниците, подадено в Електронната система за прием на първокласници на Община Разград за учебната 2023/2024г
  • Подаването на заявления за приемане в първи клас за нова учебна година става по следните два начина
  • По утвърден график: 
  • от 15.05.2023г до 28.05.2023г за първо класиране;
  • от 09.06. 2023г до 15.06.2023г за второ класиране;
  • от 24.06.2023г до 29.06.2023г за трето класиране;
  • след 7.07.2023г след приключване на електрония прием;

От страницa.................................................... попълнете е-заявлението.

КРИТЕРИИ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС

КРИТЕРИИ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЦАТА ОТ ПЪРВИ КЛАС ПО ПАРАЛЕЛКИ

1. Разпределението се прави на база характеристиките на децата от ПГ и ЦДГ и изходящата диагностика по следните показатели:

1.1. Успеваемост;

1.2. Поведение;

1.3. Посещаемост през учебната година;

2. В заявлението на родителя не се посочва име на преподавател.

3. При разпределение на учениците да участва и психолога на училището.

4. В заявлението родителят попълва допълнителна информация за:

 - здравословни проблеми на детето, ако има такива;

 - тревожност на детето, ако има такава;

 - интереси на детето;

За повече информация се запознайте с прикачените нормативни документи.

За е-кандидатстване, посетете сектор "Е-кандидатстване", където ще намерите Е-заявления за кандидатстване в подготвителна група и пети клас за учебната 2023/2024г