ОУ Иван Сергеевич Тургенев
Основно училище в град Разград
Основно меню

Прием на деца и ученици в подготвителна група, първи клас и пети клас на ОУ"Иван С. Тургенев" гр. Разград

Условия за прием на деца и ученици в училището

  1. В първи клас в ОУ „Иван Сергеевич Тургенев” гр. Разград постъпват деца на седем години, навършени в съответната календарна година. Деца навършили шест години, могат да постъпят в първи клас по преценка на родителите или настойниците им, ако физическото и умственото им развитие позволява това и имат завършена подготвителна група и издадено Удостоверение за завършен подготвителен клас.
  2. Децата и учениците постъпващи в училище се приемат с писмено заявление от родителите или настойниците, входирано в канцеларията на училището.
  3. Подаването на заявления за приемане в първи клас за нова учебна година става по следните два начина:
    • По електронен път в срок до 31.05.2022г.
    • На място в канцеларията на училището, ако епидимичната обстановка го позволява, в срок до 31.05.2022г

От страницa https://docs.google.com/forms/d/1yuaD9uPQRXX8Z4428ls_ZKYWdaPVSC7zy41GbJqqbQc/edit  попълнете е-заявлението и с прикачени файлове изпратете на на електронната поща на училището ou.turgenev.razgrad@gmail.com необходимите документи за записване в първи клас - копие на акт за раждане на детето и Удостоверение за завършена подготвителна група. 

Подписването на изпратените документи може да се извърши на по-късен етап след отмяна на извънредното положение и представянето на Удостоверението за завършена подготвителна група.

При условие, че родителите разполагат с принтер и скенер документите могат да се принтират, попълнят, подпишат и сканирани да се изпратят на имейла на училището.

1. В канцеларията на училището в срок до 31.05.2022 г. - при невъзможност за подаване на заявлението по електронен път при спазване на всички противоепидемични мерки.

2.При подаване на документи по електронен път ще поучите на съответния имейл отговор за входящия номер на вашето заявление и допълнителна информация, ако е необходимо.

КРИТЕРИИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС

КРИТЕРИИ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЦАТА ОТ ПЪРВИ КЛАС ПО ПАРАЛЕЛКИ

1. Разпределението се прави на база характеристиките на децата от ПГ и ЦДГ и изходящата диагностика по следните показатели:

1.1. Успеваемост;

1.2. Поведение;

1.3. Посещаемост през учебната година;

2. В заявлението на родителя не се посочва име на преподавател.

3. При разпределение на учениците да участва и психолога на училището.

4. В заявлението родителят попълва допълнителна информация за:

 - здравословни проблеми на детето, ако има такива;

 - тревожност на детето, ако има такава;

 - интереси на детето;

 - езика, на който се говори в семейството;

За повече информация се запознайте с прикачените нормативни документи.

За е-кандидатстване, посетете сектор "Е-кандидатстване", където ще намерите Е-заявления за кандидатстване в подготвителна група, първи и пети клас за учебната 2022/2023г