ОУ Иван Сергеевич Тургенев
Основно училище в град Разград
Основно меню

Проекти

 

 1. Проект Еразъм К2+ 
 2. Е-twinning - училище
 3. Проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“
 4. Проект  BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“
 5. Проект BG05M2OP001-3.005 – 0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование”
 6. Проект BG05M2ОP001-2.011-0001"Подкрепа за успех"
 7. Проект BG05M2OP001-2.013-0001 на МОН „Студентски практики – фаза 2
 8. Проект BG 051 PO 001-3.1.03 “Квалификация на педагогическите специалисти” ОП “РЧР” съфинансиран от ЕСФ на ЕС -> ВИЖ
 9. Проект "ЗаЕдно училище на толерантността" Конкурсна процедура 33.20-2021 ЦОИДУЕМ 
 10. Програма "Училища за пример"
 11. Иновативно училище – Проект „Дигитална надпревара в лабиринта на познанието“
 12. Програма"Заедно в час"
 13. НП "ИКТ" – Е-дневник, Интернет, Дисплеи
 14. НП „Иновации в действие“
 15. НП „Участвай и променяй – Родителят активен партньор в училище“
 16. НП "Бизнесът преподава"
 17. НП „Заедно в грижата за всеки ученик“
 18. Учебна програма "Дизайн шампиони" 2021/2022
 19. Учебна програма „Кибер-свят“
 20. Учебна програма „Дизайн лидерство“
 21. Модел 1:1 и Софтуер Mozdbook и Mozaweb
 22. Лего-роботика
 23. Схема “Училищен плод” – ДФЗ -> ВИЖ
 24. “Шахмат – спорт за цял живот, който ни прави единни въпреки различията” 
 25. Проект: „Младежки общински съвет – инициативи за гражданска активност ” -> ВИЖ