ОУ Иван Сергеевич Тургенев
Основно училище в град Разград
Основно меню

Бюджет

Отчет за касовото изпълнение на бюджета ОУ "Иван Сергеевич Тургенев" към 31.12.2015 г.

Бюджета ОУ "Иван Сергеевич Тургенев" - от 01.01.2016 г. до 30.09.2016 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета ОУ "Иван Сергеевич Тургенев" за периода 01.01.2016 г. - 31.12.2016 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета ОУ "Иван Сергеевич Тургенев" за периода 01.01.2017 г. - 31.03.2017 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета ОУ "Иван Сергеевич Тургенев" за периода 01.01.2017 г. - 30.06.2017 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета ОУ "Иван Сергеевич Тургенев" за периода 01.01.2017 г. - 30.09.2017 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета ОУ "Иван Сергеевич Тургенев" за периода 01.01.2017 г. - 31.12.2017 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета ОУ "Иван Сергеевич Тургенев" за периода 01.01.2018 г. - 31.03.2018 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета ОУ "Иван Сергеевич Тургенев" за периода 01.01.2018 г. - 30.09.2018 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета ОУ "Иван Сергеевич Тургенев" за периода 01.01.2018 г. - 31.12.2018 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета ОУ "Иван Сергеевич Тургенев" за периода 01.01.2019 г. - 31.03.2019 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета ОУ "Иван Сергеевич Тургенев" за периода 01.01.2019 г. - 30.06.2019 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета ОУ "Иван Сергеевич Тургенев" за периода 01.01.2019 г. - 30.09.2019 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета ОУ "Иван Сергеевич Тургенев" за периода 01.01.2019 г. - 31.12.2019 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета ОУ "Иван Сергеевич Тургенев" за периода 01.01.2020 г. - 31.03.2020 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета ОУ "Иван Сергеевич Тургенев" за периода 01.01.2020 г. - 30.06.2020 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета ОУ "Иван Сергеевич Тургенев" за периода 01.01.2022 г. - 30.09.2022 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета ОУ "Иван Сергеевич Тургенев" за периода 01.01.2022 г. - 31.12.2022г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета на ОУ"Иван Сергеевич Тургенев" за период от 01.01.2023 г - 31.03.2023 г.

 

Прикачени документи

Обяснитела записка към отчета за касово изпълнение на бюджета на ОУ "И. С. Тургенев"
Отчет за касовото изпълнение на бюджета ОУ "Иван Сергеевич Тургенев" за периода 01.01.2022 г. - 30.09.2022 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета на ОУ"Иван Сергеевич Тургенев" за период от 01.01.2020 г - 30.06.2022 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета на ОУ"Иван Сергеевич Тургенев" за период от 01.01.2022 г - 31.03.2022 г.
Отчет за касово изпълнение на бюджета на ОУ "Иван Сергеевич Тургенев" за периода 01.01.2021-31.12.2021г.
Отчет за касовото изпълнениена бюджета на ОУ"Иван Сергеевич Тургенев" за периода 01.01.2021-30.09.2021г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета на ОУ"Иван Сергеевич Тургенев" за период от 01.01.2021 г - 30.06.2021 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета на ОУ"Иван Сергеевич Тургенев" за период от 01.01.2021 г - 31.03.2021 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета на ОУ"Иван Сергеевич Тургенев" за периода 01.01.2020 - 31.12.2020г