ОУ Иван Сергеевич Тургенев
Основно училище в град Разград
Основно меню

Обществен съвет на ОУ"И.С.Тургенев"

Състав:

Председател: Милен Минчев - предприемач;

Членове:

1. Митко Ханчев - гл. редактор на вестник "Екип 7";

2. Теодора Ненкова - представител на Община Разград;

3. Турхан Сюлейманов - родител;

4. Йорданка Пантелеева - родител;

5. Искра Иванова - родител;

6. Мария Карагеоргиева - родител;

7. Никола Радев - председател на училищното настоятелство;

Прикачени документи

Протокол №4/18.01.2021г.