ОУ Иван Сергеевич Тургенев
Основно училище в град Разград
Основно меню

Мениджмънт на класа

I "А" клас - Класен ръководител: Сийка Маринова

I "Б" клас - Класен ръководител: Емилия Спасова

I "В" клас - Класен ръководител: Пламена Христова

ІI “А” клас – Класен ръководител: Минка Петрова

ІI “Б” клас – Класен ръководител: Янислава Янкова

IІI “А” клас – Класен ръководител: Фахри Ферзуев

IІI “Б” клас – Класен ръководител: Гюлсевер Мустафа

ІV “А” клас – Класен ръководител: Полина Куманова

ІV “Б” клас – Класен ръководител: Калина Начева

V “А” клас – Класен ръководител: Айтен Кязимова

V “Б” клас – Класен ръководител: Атанас Богословов

V “В” клас – Класен ръководител: Бойко Асенов

VI “А” клас – Класен ръководител: Цвета Тодорова

VI “Б” клас – Класен ръководител: Силвия Хараланова

VІI “А” клас – Класен ръководител: Людмила Денева

VІI “Б” клас – Класен ръководител: Миглена Цвяткова