ОУ Иван Сергеевич Тургенев
Основно училище в град Разград
Основно меню

Мениджмънт на класа

I "А" клас    - Класен ръководител: Минка Петрава

I "Б" клас    - Класен ръководител: Янислава Янкова

I "В" клас    - Класен ръководител: Огняна Станева

ІI “А” клас   - Класен ръководител: Фахри Ферзуев

ІI “Б” клас   - Класен ръководител: Калина Начева 

III A" клас    - Класен ръководител: Полина Куманова

IІI “Б” клас  - Класен ръководител: Мартина Йорданова

ІV “А” клас  - Класен ръководител: Сийка Маринова

ІV “Б” клас  - Класен ръководител: Емилия Спасова

V “А” клас   - Класен ръководител: Ивана Улева

V “Б” клас   - Класен ръководител: Пламена Христова

VI “А” клас  - Класен ръководител: Мая Бобчева

VI “Б” клас  - Класен ръководител: Силвия Хараланова

VІI “А” клас - Класен ръководител: Миглена Цвяткова

VІI “Б” клас - Класен ръководител: Гюлсевер Мустафа