ОУ Иван Сергеевич Тургенев
Основно училище в град Разград
Основно меню

Целодневно обучение

 

В ОУ”ИВАН СЕРГЕЕВИЧ ТУРГЕНЕВ” ЦЕЛОДНЕВНОТО ОБУЧЕНИЕ ОБХВАЩА УЧЕНИЦИТЕ ОТ І ДО VІІ КЛАС. БЛАГОДАРЕНИЕ НА УЧАСТИЕТО НИ В ТОЗИ ПРОЕКТ 170 УЧЕНИЦИ ИМАТ ВЪЗМОЖНОСТ ДА СЕ ВЪЗПОЛЗВАТ И В СЛЕДОБЕДНИТЕ ЧАСОВЕ ОТ: 1. ОСИГУРЕНА МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКА БАЗА:

 • четири компютърни кабинета с достъп до интернет за обучение и занимания по интереси;
 • виртуална класна стая;
 • оборудвана зала за игри с мека мебел;
 • оборудвана зала за занимания по интереси и приложни изкуства;
 • богата библиотечна база;
 • самостоятелни кабинети за самоподготовка и консултации на учениците;
 • природен кът и зелена класна стая;
 • физкултурен салон, фитнес зала, закрит басейн, открити площадки за спортни занимания и игри;

2. КВАЛИФИЦИРАН ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ:

 • за часовете по самоподготовка;
 • за консултации по всички учебни предмети;
 • за индивидуални консултации с ученици и родители;
 • за допълнителна работа с талантливи и изоставащи ученици;

3. КЛУБНА  ИЗВЪНКЛАСНА ДЕЙНОСТ И СПОРТ:

 • бокс, футбол, бадминтон, ориентиране, тенис на маса, баскетбол, волейбол, фитнес, спортни и народни танци;
 • изобразително и приложно изкуство,
 • еко – клуб, клуб репортери, клуб-дебати;
 • музикални и певчески таланти; мажоретен състав;

4. СОЦИАЛНО-БИТОВИ:

 • всички ученици обхванати в целодневното обучение получават безплатен топъл обяд;
 • учениците са в подходяща, уютна и естетична за възпитанието и обучението им среда;
 • учениците са под грижите на възпитателите си до 16,30-17,00 часа, което осигурява спокойствие и комфорт на работещите родители;