ОУ Иван Сергеевич Тургенев
Основно училище в град Разград
Основно меню

Деня на Народните будители отбелязаха в ОУ "Ив. С. Тургенев"

С музикално-литературна програма, четвъртокласниците от ОУ "Ив. С. Тургенев" Разград, отбелязаха Деня на народните будители. Гости на тържеството бяха децата от подготвителните групи на ЦДГ"Лудогорче".