ОУ Иван Сергеевич Тургенев
Основно училище в град Разград
Основно меню

Как се пише приказка

 

      За трета поредна година третокласниците от ОУ „Ив. С. Тургенев“ с учители С. Маринова и Ив. Божкова проведоха урок, посветен на 11. май – Денят на Светите равноапостоли Кирил и Методий и на Деня на библиотекаря. През тази учебна година те научиха характерните белези на приказния жанр и по време на урока по извънкласно четене, проведен в библиотеката, обобщиха и разшириха знанията си за приказките.

     Учениците, решавайки задачи, получиха важни години от историята на България и разказаха интересни факти за живота и делото на Кирил и Методий. Разшифровайки цифрословица, получиха думите, с които започват българските народни приказки. Подредиха пъзел в образователната платформа Im-a-puzzle.com

и получиха илюстрация към българската народна приказка „Най-скъпоценният плод“. Драматизираха я и след това определиха кои характерни белези на приказния жанр присъстват в тази приказка. Урокът продължи с интересна презентация „Как се пише приказка“, представена от директора на РБ „Проф. Б. Пенев“ г-н Димитър Петров. Децата слушаха с интерес, включваха се активно  и демонстрираха завидни познания за видовете приказки.  По случай празника на библиотекаря, третокласниците подариха на Директора на Библиотеката своята книжка със стихове „Детство мое“, които  съчиниха през учебната година. По време на урока присъства директорът на дирекция на Областна администрация в Разград г-н Светлин Симеонов, който поздрави третокласниците и им пожела да се учат много,  за да знаят и творят. Урокът завърши с рецитал на стихотворението „На Кирил и Методий“, което третокласниците съчиниха сами в час за самоподготовка по български език и литература.

А новите знания учениците ще приложат в написването на приказка, с която ще участват в 17.  конкурс „Бодлите на таралежите” на фондация  „Братя Мормареви”.

                                                        С. Маринова, кл. р-тел на 3. А клас

.