ОУ Иван Сергеевич Тургенев
Основно училище в град Разград
Основно меню

Наситена с инициативи премина националната седмица на четенето в 3 "в" клас на ОУ "Иван С. Тургенев"

„Децата, които четат успяват“    

Наситена с инициативи премина  Националната седмица на четенето в 3 „в“ клас на ОУ „Иван Сергеевич Тургенев“ гр. Разград.

На 22.10. /понеделник/ в часа по литература се проведе"Маратонначетенето" .С голямо желание и ентусиазъм учениците се потопиха в света на народното творчество, четейки поверижка и по роли българската народна приказка "Най- хубавото". Взеха си и поука, че на този свят няма по-ценно от трудът и учението,  всичко добро е постигнато с труд и знание!

23.10. /вторник/ Твърде тясна се оказа класната стая на маратонците от 3 „в“ клас и те продължиха да четат любими български народни приказкиза "сладъксън"надецата от Подготвителната група в училище.

Малчуганите с интерес слушаха по - големитесиприятели, чието увлекателно четене създаде завладяваща и уютна атмосфера. Третокласниците представиха и своето отношение към писанотослово - че ги вълнува, въодушевява, разплаква и ли развеселява. Пожелаха на децата от Подготвителната група когато станат ученици книгата да бъде най-добрият имприятел.

 

В разгара на Националната седмица на четенето, на 24. 10. 2018г./сряда/любими книги и герои оживяват в класната стая на 3 „в“ клас по време на съвместна инициатива сученицитеот 4 "б" клас с класенръководител г-жаЯниславаЯнкова. Четвъртокласницитепредставиха своилюбимикниги, прочетенипрезлятото,  демонстрирахаумениязаизразяванечрезтворчество. Показаха ни изработенипроектизакорицаналюбиматасикнига, същоанотациязапроизведението. Заплениха с магиятанасловото, споделяйкинизавълнуващитеисториина баронМюнхаузен, Пинокио, ЕмилотЛьонеберя, ЯнБибиян. В краянаинтересната и впечатляващасрещаполучихмеподаръци- книжки, коитодаобогатятбиблиотекатани в класнатастая. Благодарихме и обещахмедапрочетемпрепоръчанитекниги, давпишемсвоитевпечатления в читателскидневник, коитодасподелим с първокласницитеточноследгодина. Със сигурност съвместните ни инициативи няма да спрат до тук!

На 25.10. /четвъртък/ учениците посетиха Театрално-музикаленцентър – Разград  и гледаха мюзикъла “Красавицата и звяра”- народна приказка , която се среща във фолклора от цял свят.

В петък на 26.10.  в ОУ "Иван Сергеевич Тургенев" се проведе информационна среща с родители на ученици от  3 "в" клас, относно допълнителни възможности за преодоляване на езиковите трудности при овладяване на българският език.Г- жа Емилия Спасова, преподавател по Български език и литература и класен ръководител на 3 „в“ клас маркира специфичните езикови затруднения на учениците. Изрази мнение, че е безпорна ролята на родителя във възпитанието на детето, че е необходимо учителите и родителите да работят заедно, в партньорство- да споделят информация, идеи, мнения, които касаят децата.  Споделени бяха различни идеи,  които биха повишили мотивацията на учениците  да четат и като цяло да учат. И учители, и родители се обединиха около идеята родителите да станат по- активни  в живота на училището /участие в училищни проекти, състезания, четене на приказки,  споделяне на професионален опит, забавления с децата и др/. Срещата приключи с решение за активно сътрудничество между учители и родители, участие на родителите в празници, училищни проекти, екскурзии, ежемесечни събирания извън училище, стимули и награди за постиженията на учениците.

В навечерието на 1 ноември Денят на народните будители ще бъдат наградени най-активните участници в Националната седмица на четенето .Четящите ученици споделят, че общуването с книгата е забавно, полезно и интересно. А за учителя няма по- голяма от това, да вижда учениците си развиващи се и успяващи.