ОУ Иван Сергеевич Тургенев
Основно училище в град Разград
Основно меню

Най - успешната програма проектно-базирано обучение в България вече и в ОУ "Иван Сергеевич Тургенев"

ОУ „Ив. С. Тургенев” – Разград въведе и започна обучение по най-успешната програма по проектно-базирано обучение в България – учебна програма „Дизайн шампиони” на Red Paper Plane. Това съобщиха от училищното ръководство.
Програмата се състои от седем мисии, всяка със свое име, цели и задачи: Мисия: Архитект, Мисия: Космонавт, Мисия: Метеоролог, Мисия: Откривател, Мисия: Еколог и Мисия: Пътешественик. По време на мисиите учителите използват водещия метод дизайн мислене. Дизайн мисленето е метод за създаване на иновации в световен мащаб. Използва се ежедневно от гиганти като Google, Apple, Viber, Amazon и Nike. Чрез дизайн мисленето децата учат, че имат силата да променят света. Той им дава увереност, че могат да поемат непозната посока и кураж как да продължат напред с вече наученото.
В програмата „Дизайн шампиони” са включени учениците от пет паралелки в 1 и 2 клас.
Избрахме да работим по тази програма, защото тя развива житейските и предприемачески умения на децата, подпомага професионалното и личното развитие на учителите, които я прилагат, въвлича активно родителите в учебния процес, допълват от училището.
От следващата седмица, когато учениците ще учат присъствено, стартира и първата мисия: Архитект.