ОУ Иван Сергеевич Тургенев
Основно училище в град Разград
Основно меню

"Ние вече сме грамотни" - празник на буквите в 1.в клас

В края на месец март се проведе празникът на буквите на учениците от 1.в клас на ОУ „И. С. Тургенев“, с класен ръководител г-жа Огняна Станева и учител ЦОУД г-жа Медине Реснелиева, отпразнуваха тържествено приключването на етапа на началното ограмотявне. В присъствието на родителите си, първокласниците пяха, рецитираха и показаха, че вече умеят да четат и пишат. Първокласниците получиха грамоти за това, че вече са грамотни.