ОУ Иван Сергеевич Тургенев
Основно училище в град Разград

Отличие за ОУ"Иван Сергеевич Тургенев" по проект "Слънцето грее еднакво за всички""

На VIIIта Национална конференцията за "Глобално училище 2020",ОУ"Иван Сергеевич Тургенев" гр.Разград бе отличено за проект "Слънцето грее еднакво за всички". Наградата бе връчена на г- жа Айтен Кязимова от Проф.Петранка Филева (Председател) и Петър Бучков (Изпълнителен директор) на Българска платформа за международно развитие.